disclaimer

Disclaimer voor brandzuiver.nl

BrandZuiver (Kamer van Koophandel:54828953), hierna te noemen BrandZuiver, verleent je hierbij toegang tot brandzuiver.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. BrandZuiver behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op brandzuiver.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van BrandZuiver.

Beperkte aansprakelijkheid

BrandZuiver spant zich in om de inhoud van brandzuiver.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op brandzuiver.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BrandZuiver. In het bijzonder zijn alle prijzen op brandzuiver.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op brandzuiver.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BrandZuiver nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BrandZuiver. De inhoud van brandzuiver.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.