Nieuwsbericht

Video, the next best thing

5 januari 2015 - blog -

Voor mij volgen hier de drie belangrijkste redenen waarom video verreweg het beste medium is om je boodschap te vertellen:
1. De zintuigen zoals zien en horen worden geprikkeld met als gevolg dat ruim 70% van de ontvangers de boodschap onthoudt.
Er zijn verschillende onderzoeken beschikbaar, maar door de bocht genomen liggen de percentage als volgt: bij horen alleen is dit 20% en bij alleen zien is dit 30%.
2. Video zal in 2017 verantwoordelijk zijn voor 69% consumentenverkeer op het internet (Cisco VNI)
3. De online impact van een video ligt verreweg het hoogst in vergelijking tot tekst of een foto.

Verder verbetert het ondermeer je SEO, begrip van je product of service en de CTR van je mailing.

NB Het succes valt of staat met de inhoudelijke boodschap van de video én met de inzet van het mediabudget.

Creatief Merkstrateeg | Directeur

× Stel je vraag